Servicii
-colectarea deseurilor periculoase (uleiuri infestate cu PCB ) din condensatoare si transformatoare, inclusiv carcasele.
-preluare uleiuri uzate.
-preluare emulsii si slamuri uleioase.
-preluare produse textile si celulozice infestate cu produse petroliere sau alte substante periculoase.
-preluare reziduri petroliere din rezervoarele supra si subterane.
-preluare apa rezultata de la spalarea si neutralizarea rezervoarelor.
-preluare ambalaje necontaminate provenite din diferite domenii de activitate.
-preluare ambalaje contaminate cu substante periculoase.

Preturile noastre sunt negociabile in functie de cantitatea preluata, la care va mai oferim urmatoarele servicii:
-aprobarea formularelor de transport pentru deseuri periculoase, pentru fiecare cod deseu ce depaseste cantitatea de 1(una) tona pe an.
-analize oficiale de laborator.

Alte lucrari efectuate de societatea noastra:
-spalarea, inclusiv dezafectarea rezervoarelor supra si subterane de carburanti si lubrifianti, precum si a platformelor din beton infestate cu produse petroliere.
-dezafectarea rezervoarelor supra si subterane din depozite si preluarea pamantului infestat cu produse petroliere.
-neutralizarea solurilor infestate cu produse petroliere, folosind tehnologii care intrebuinteaza substante biodegradabile